Fitness Relax Club & solárium - Provozní řád

Fitness Relax Club & solárium

Fitness & solárium RelaxCvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:
 1. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 2. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen je v zájmu jeho bezpečnosti, ale také s ohledem na ostatní cvičence, posadit do relaxační zóny ke stolu. Dítě se v žádném případě nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny a vylézat na posilovací stroje!
 3. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi (hned v prostoru vestibulu).
 4. Za boty a jiné odložené osobní věci ve vestibulu vedení posilovny neodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určenou.
 5. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky v šatně. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka) a u obsluhy mu bude založen konzumní účet. Po ukončení cvičení mu bude obsluhou opět vydán.
 6. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat u obsluhy. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost!
 7. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné a sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si tento ručník zapůjčit u obsluhy. Nařizujeme, pokud by jakákoliv část holé pokožky měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, ručník pod sebe!!!
 8. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit! Je-li návštěvník v posilovně poprvé, je povinen přihlásit se u obsluhy a požádat o metodickou pomoc.
 9. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojany!)
 10. Návštěvník může využít občerstvení protein baru. Z hlediska bezpečnosti není dovoleno roznášet skla po prostoru posilovny. Sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené!
 11. Z hlediska hygieny je přinášení vlastního občerstvení ZCELA ZAKÁZÁNO!!! Využijte proto pouze nabídky našeho protein baru.
 12. Po ukončení cvičení předá cvičenec klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl ( za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!) a zaplatí konzumaci u obsluhy.

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.

ZDRAVÍ - KRÁSU - SÍLU - RELAXACI